Reference

Filtr dle kraje

Kraj

ZŠ Wonderland Academy, Praha 4

Školní jídelna je typicky prostor, ve kterém je spousta hluku, neboť se tu hromadí velké množství žáků, kteří si chtějí po vyučování u jídla popovídat. Kvůli špatné akustice zde nebylo slyšet vlastního slova, ani když tu byla jediná třída. Hlasy dětí se prostě nesly místností a zesilovaly, takže děti se o to více překřikovaly, aby se navzájem slyšely. Oběd kvůli tomu nebyl příjemný zážitek, učitelé považovali dozor v jídelně za nejhorší ze všech. Po instalaci odhlučňovacích panelů firmy Acoustic solution bylo rázem po potížích. Za dostupnou cenu jsme se zbavili nepříjemného rámusu a pozitivní změna překvapila nejen dospělé, ale i samotné děti. O paních kuchařkách ani nemluvě. S provedením jsme spokojeni, panely lze využít jako nástěnky a účinnost je zaručená.

Jan Voda

ředitel

ZŠ sv. Voršily v Praze

Děkujeme Vám za akustickou úpravu atypické učebny. Instalace panelů byla provedena v krátkém čase a kvalitně. Učitelé oceňují výrazné zlepšení akustiky v učebně – snížení hluku a zlepšení slyšitelnosti. Máme ještě zájem o akustickou úpravu jazykových učeben.

Filip Roubíček

ředitel školy

ZŠ Kralovice

Navázání spolupráce s firmou Acoustic solution s.r.o. vyřešilo náš letitý problém s nevyhovující akustikou v modernizované učebně fyziky/chemie. Dříve navrhovaná řešení byla prostorově i finančně natolik nákladná, že škola od jejich realizace upustila. Nabídka firmy Acoustic solution v podobě stropních a nástěnných panelů (pro vlastní tvorbu) nás oslovila. Učebna se během dvou dnů proměnila v akusticky komfortní místo, což ocenili žáci i vyučující. Následná technická zpráva jen potvrdila naši domněnku, že jsme se vydali správnou cestou. Profesionální přístup a příjemné vystupování obou zástupců firmy bylo navíc bonusem ke kvalitně odvedené práci. S touto firmou budeme rádi spolupracovat i v dalších projektech.

Mgr. Miroslava Kronďáková

ředitelka ZŠ Kralovice

ZŠ Korunovační, Praha 7

S firmou Acoustic solution s.r.o. jsme realizovali dvě akustická řešení. První zkušeností byla počítačová pracovna, kterou jsme kompletně rekonstruovali a vybavovali novou technikou. Akustické panely jsme použili pro polep stropu a částečně i stěn v místech, která to umožňovala. V učebně učím pět vyučovacích hodin týdně a subjektivně cítím podstatnou změnu k lepšímu, lépe slyším žáky a žáci mne také slyší zřetelně i v poslední lavici.

Druhé řešení jsme realizovali ve školní jídelně, kde se stravuje až 150 žáků a zaměstnanců školy zároveň. Litá epoxidová podlaha a obklady z dřevěného masivu vytvářely akusticky velmi problematické prostředí. Doslova, někdy byl problém slyšet i vlastní hlas… I zde se panely skvěle osvědčily, v prvních dnech po instalaci si každý všiml, že se něco změnilo. Řešení je nad očekávání funkční a je skvělou investici do zlepšení prostředí školy.

Mgr. Tomáš Komrska

ředitel školy

ZŠ Jižní předměstí Rokycany

Dobrý den,
děkuji za realizaci akustického řešení v naší škole.
Na poradě pedagogických pracovníků, učitelky poděkovaly za akustická řešení, která jste u nás realizovali s konstatováním, že všechny tři části realizace – jídelna, chodby i tělocvična, přispěly ke zklidnění školy a výraznému snížení hluku v uvedených prostorách. (a tím k šetření jejich zdraví).

Příprava a průběh realizace stejně jako samotné provedení je velmi kvalitní a je radost s Vaší firmou spolupracovat.

Rád bych Vám za všechny tři realizace akustického řešení na naší škole poděkoval a případným potenciálním zákazníkům mohu Vaši firmu i samotnou technologii vřele doporučit.

Mgr. Bohumil Nosek

ředitel školy

ZŠ a MŠ Jílovice

Koncem měsíce srpna 2020 nám byla nainstalováno odhlučnění do školní jídelny. Použity byly panely Mappy Fiber. Kultura stolování a celková atmosféra v jídelně se násobně zlepšila. Celá instalace nebyla zadarmo, ale určitě se vyplatí. Děkuji za rychlé jednání a profesionalitu, se kterou bylo vše objednáno, dodáno a nainstalováno. Doporučuji všem, nejenom školám!

Mgr. Jiří Havel

ředitel ZŠ a MŠ Jílovice

ZŠ Jílové u Prahy

V naší škole jsme měli již předchozí zkušenost s jinou firmou. Když nám firma Acoustic Solutions ukončila akustické ošetření jedné učebny za nižší náklady v naprosto srovnatelné kvalitě a uživatelsky přijatelnější podobě, byli jsme nadšeni. Z toho logicky vyplynulo rozhodnutí s touto firmou realizovat akustické řešení tělocvičny. To proběhlo minulé prázdniny – rychle a bez problémů. Rozhodně mohu tuto firmu doporučit.

PaedDr. Bc. Květa Trčková

ředitelka školy

ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Třinec

Tělocvična – výrazné snížení ozvěny při bouchání míčů o podlahu a podobně.
Jídelna – totéž utlumení ostrých zvuků – tácky, třískání příbory a nádobím. V příštím roce zvažujeme další panely na stěny tělocvičny a možná ještě někde přidáme v jídelně. Pokud budete mít cestu do našich končin, tak to můžeme projít a něco vymyslet.
Takže spokojenost.

Ing. Magda Nogová

zástupce statutárního orgánu

ZŠ Čerčany

V rámci projektu modernizace stravování ve školní jídelně při Základní škole Čerčany jsme díky řešení Acoustic Solution provedli odhlučnění těchto stravovacích prostor. Konečný výsledek a efekt je vynikající. Veškerá spolupráce – počínaje přípravnými pracemi, samotnou instalací, lze nazvat jako příkladnou a profesionální, bez jakýchkoliv nedostatků. Děkujeme a budeme se těšit na spolupráci, na budoucích společných projektech.

Ing. Miroslav Král

ředitel školy

ZŠ a ZUŠ Jesenice

Instalace akustických desek na atypický, zkosený strop v učebně hudební výchovy dokonale vyřešila letitý problém naprosto nevyhovující akustiky, hlučnosti a ozvěnového efektu v tomto prostoru. Učebna HV je navíc využívána pro nedostatek tříd také pro výuku předmětu výtvarná výchova a i v tomto případě splňují panely požadavek na snížení hlučnosti při hromadné výuce. Stropní panely zlepšily navíc jinak strohý vzhled velké třídy. Instalace proběhla rychle, čistě a bez problémů.

Blažena Lvová

zástupkyně ředitelky školy pro ZUŠ

ZŠ a SŠ Kupeckého, Praha 4

Realizace akustického řešení prostor respiria, sportovních hal a vybraných učeben v naší škole firmou Acoustic solution s.r.o. zlepšila výrazně akustické poměry (dozvuk, hlučnost) ve výše uvedených prostorách a tím i psychohygienické podmínky výuky. Realizace probíhala v souladu s dohodnutými podmínkami, realizující firma Acoustic solution s.r.o. nám vyšla pružně vstříc v situaci, kdy došlo ke změnám zadání v průběhu realizace prací (rozšíření zakázky). S výsledkem jsme po estetické i funkční stránce zcela spokojeni.

ZŠ a MŠ Smržice

U nás ve školce je s firmou Acoustic solution naprostá spokojenost. Děti jsou najednou v pohodě, soustředěné a navíc se jim barvičky moc líbí.

Bc. Veronika Přikrylová

vedoucí učitelka MŠ Smržice

ZŠ Perštejn

V naší učebně cizích jazyků a ve školní družině, které se nachází v podkrovních prostorách školy, jsme nechali firmou Acoustic solution nainstalovat akustické panely. S výsledkem jsme velice spokojeni, jelikož rozdíl byl znát okamžitě po instalaci. Vyřešila se tak naprosto nevyhovující akustika těchto prostor a zvýšil se komfort našich pracovníků.

Mgr. Josef Patík

ředitel školy

ZŠ a MŠ Dubné

Společnost Acoustic solution jsme oslovili z důvodu řešení zcela nevyhovující akustiky v prostorách tělocvičny a školních dílen. Výsledkem jsme byli natolik nadšeni, že jsme okamžitě nechali akustické desky instalovat v jedné z kanceláří, kde tím došlo k enormnímu zvýšení komfortu pracovníků. Postupně chceme přidat další prostory, chodby a třídy, kde bychom rádi využili některé z nabízených designových řešení do kterého chceme zapojit i naše žáky.

PhDr. Václav Meškan, Ph.D.

ředitel školy

Doosan Infracore Europe s.r.o.

Nechali jsme si nainstalovat do naší “open office”, kde sedí kolem 60 zaměstnanců, akustické panely na strop, po stěnách a také visící mezi jednotlivými odděleními, jelikož se hlasy nesly po celé délce kanceláře. Nyní je hluk snížen, hlasy jsou výrazně utlumeny, již se nepřenášejí z jedné strany kanceláře na druhou a i konverzace jednotlivých oddělení či telefonáty jsou více soukromé. Práce byla provedena během dvou víkendů, nemělo to žádný vliv na chod naší kanceláře.

Děkujeme za pěknou spolupráci.

Doosan Infracore Europe s.r.o.

ZŠ a MŠ Brantice

Společnost Acoustic solution nám vyřešila problém s nepříjemnou akustikou ve vstupní hale, jídelně a tělocvičně školy. Jednání ze strany firmy, kvalita provedení a výsledný efekt se nám líbí natolik, že uvažujeme o aplikaci akustických panelů do dalších částí školní budovy. Společnost Acoustic solution je maximálně flexibilní, což umožňuje předání díla v potřebném čase.

Mgr. Adam Šimůnek

ředitel školy

Úřad městské části Praha 3

Společnost Acoustic solution s.r.o. oslovila městská část Prahy 3 z důvodu řešení zcela nevyhovující akustiky v prostorách nového klientského centra. Výsledek byl okamžitý a tím došlo ke zvýšení komfortu při jednání s klienty. Na doporučení jsou nástěnné akustické panely s motivem Prahy 3, což z nich dělá i vkusný doplněk klientského centra. Akustické kostky umístěné u stropu působí velice moderně. Montáž byla provedena profesionálně a rychle bez zásahu do provozu jinak vytíženého klientského centra.

Bc. Lucie Zemanová

vedoucí oddělení služeb veřejnosti

SŠ, ZŠ a MŠ Monty School, Ostrava

Dobrý den,
děkujeme za realizaci akustického řešení třídy pro předškoláky ZŠ Monty School Ostrava. Panely výrazně zkvalitnily akustické prostředí ve standardní třídě, děti i učitelé oceňují lepší slyšitelnost a potlačení ozvěn a tedy klidnější výuku. Zakázka byla firmou provedena bezvadně a v dohodnutém termínu za solidní cenu, dokonce během jednoho dne víkendu, takže nedošlo k žádnému narušení chodu školy. Tuto technologii i firmu Acoustic solution s.r.o. velmi doporučujeme a určitě budeme v budoucnu rádi spolupracovat na odhlučnění dalších tříd.

Mgr. Petr Vidlák, Ph.D.

ředitel Monty School

další