SPŠ Zeměměřická

V učebně angličtiny byly použity na strop panely Mappyfiber Flat, na stěny panely Mappyfiber Flat v kombinaci s akustickými obrazy Mappyfiber Digital.